Geerie foto website 2Het tarief voor de eerste afspraak van een uur, die bestaat uit een uitvoerig intakegesprek, een onderzoek en een behandeling, is € 115,-. Een vervolgbehandeling kost € 95,-.

Betaling gebeurt contant aan het einde van het consult. U krijgt uiteraard een factuur mee, die u kunt indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekering worden de Musculoskeletale geneeskundige behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed.

Al tijdens het eerste onderzoek zal blijken of en hoe uw specifieke klachten verholpen kunnen worden. Direct na uw eerste bezoek heeft u dus duidelijkheid over de verdere behandeling.